Aktívna matematika

Aktívna matematika

Cez príbehy sa deti učia matematiku lepšie, ľahšie, rýchlejšie. Na pevnej doske pomocou paličiek znázorňujú slovné úlohy, hrajú príbehy, pripočítavajú, odpočítavajú… Raz zahrajú a riešia príbeh, ktorý povie pani učiteľka, inokedy ony samy vymyslia príbeh s príkladom pre kamarátov. Majú zamestnané rúčky, očká, hlavičky.

Aktívna matematika je didaktická pomôcka odporúčaná ministerstvom školstva. Pomáha pochopiť matematiku pomocou príbehov. Deti si slovnú úlohu predstavia a zahrajú na doske. Pri práci s Aktívnou matematikou deti manipulujú s kartičkami, a tak do učenia zapájajú celé telo.

Sme radi, že sa pani učiteľky na prvom stupni rozhodli takto ešte viac vylepšiť učenie matematiky a ZRR s radosťou zakúpilo 10 sád Aktívnej matematiky – dosť pre celú triedu. Veríme, že sa všetkým bude páčiť!

Viac info o Aktívnej matematike nájdete na tejto stránke.