Rýchlejšie, efektívnejšie, lacnejšie

Rýchlejšie, efektívnejšie, lacnejšie

Písomky, testy, cvičenia, potvrdenia, zoznamy, výkazy, výpisy… V škole sa toho kopíruje a tlačí neúrekom. Kvalita kópií, spoľahlivosť strojov a rýchlosť ich servisu či prípadných opráv je pritom kľúčová. Časť nákladov na prenájom multifunkčných kopírovacích prístrojov, údržbu, toner a papier znáša samotná škola a časť platí ZRR.

Nedávno sme škole zabezpečili ďalšiu multifunkčnú kopírku, aby bolo kopírovanie efektívnejšie, rýchlejšie a v neposlednom rade aj lacnejšie.

Keď zo školy príde dieťa s vytlačeným vysvedčením alebo pracovným listom, vedzte, že ho do istej miery preplatilo ZRR Nejedlého z rodičovského príspevku a z 2% daní.