Kontakt

ZRR Nejedlého (Združenie Rady rodičov Nejedlého)
Nejedlého 8, 841 02 Bratislava
IČO: 31745644
DIČ: 2020897351
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK0409000000000011467562
BIC SWIFT: GIBASKBX
Nie sme platcami DPH

FB skupina ZŠ Nejedlého rodičia

Henrieta Cingeľová
predsedníčka ZRR Nejedlého
+ 421-905-696 446
zrrnejedleho@gmail.com

Mgr. Miroslava Janušicová
podpredsedníčka ZRR Nejedlého
+421-910-832 016
janusicova@slovanet.sk