2%


Vážení rodičia, učitelia, priatelia školy,
pomôžte skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2-3% z dane. Dajme cisárovi, čo je cisárovo, ale ani o cent viac 🙂
V mene všetkých detí vám ďakujeme.


Ste zamestnanec?

 • Ak o to svojho zamestnávateľa požiadate, pripraví vám Ročné zúčtovanie dane a vystaví Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Na základe Potvrdenia o zaplatení dane vyplňte a podpíšte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane – tu nájdete Vyhlásenie s údajmi ZRR Nejedlého.
 • Daňovému úradu podľa svojho trvalého pobytu doručte
 • Ak je váš miestne príslušný daňový úrad v Bratislave, môžete Vyhlásenie a Potvrdenia vhodiť v ZALEPENEJ a označenej obálke bez známky do schránky v chodbičke školy s označením „Dane“. Postaráme sa o doručenie zalepených obálok na daňový úrad BA namiesto vás.
 • Termín na podanie daňovému úradu – 30. apríl 2023
 • Termín na podanie v škole – 26. apríl 2023
 • Adresu svojho miestne príslušného daňového úradu nájdete tu.

Ste fyzická alebo právnická osoba?

 • Údaje ZRR Nejedlého vpíšte priamo do daňového priznania pre FO typu A, pre FO typu B, alebo pre PO.
  • IČO: 31745644
  • Obchodné meno (názov): ZRR Nejedlého (Združenie Rady rodičov Nejedlého)
 • Termín – 31. marec 2023

Boli ste na brigáde?

…alebo ste inak pomohli škole? Vďaka svojej dobrovoľníckej činnosti môžete darovať nie 2, ale až 3%. Nezahoďte svoje percento. 
Vyplňte tento formulár a my vám vystavíme Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti.
Platí pre zamestnancov aj FO.


Ak niekto z Vášho okolia necháva 2% z daní štátu, skúste ho, prosím, osloviť v našom mene. Všetky financie budú použité na zveľadenie školy pre naše deti. Prijaté percentá z minulého roka postupne premieňame na pomôcky a zariadenie školy – pozrite Všetky novinky alebo FB skupinu Nejedlého rodičia.
Ďakujeme!