O nás

Veríme na zázraky…

Združenie Rady rodičov Nejedlého je občianske združenie spájajúce rodičov detí, ktoré navštevujú ZŠ Nejedlého v bratislavskej Dúbravke. Sme aktívni rodičia, ktorí veria v zázraky. Snažíme sa nachádzať externé zdroje a inšpiráciu na to, aby naše deti mali v škole čo najlepšie podmienky, spokojných učiteľov a čo najlepšie možné vzdelanie. Máme záujem o neustále zlepšovanie a skvalitňovanie prostredia školy.

Spolupracujeme s vedením školy pri výchove a vzdelávaní žiakov školy, pri zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí, pretože chceme, aby sa naše deti rozvíjali v každom smere – po vedomostnej aj emocionálnej stránke. Pomáhame, ako sa len dá.

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok do ZRR na šk. rok 2022/2023 zostáva v nezmenenej výške 35,- eur za prvé dieťa + 15 eur za každé ďalšie dieťa. To znamená
– rodina s jedným dieťaťom:  35,- eur
– rodina s dvoma deťmi: 35+15 = 50,- eur
– rodina s tromi a viacerými deťmi: 35+15+15 = 65,- eur
Poplatok zaplaťte na účet číslo – SK04 0900 0000 0000 1146 7562, do poznámky pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa a jeho triedu v školskom roku 2022/2023.

Informácie o tom, ako sa tieto peniaze využívajú, ale aj o tom, ako hľadáme a využívame externé zdroje v prospech našej školy a našich detí, nájdete vo výročných správach

Podporte nás