Nový robot v našej škole

Nový robot v našej škole

Deti sa najlepšie učia vtedy, keď nevedia, že sa učia. Na tomto princípe bol vyvinutý robot Photon – novinka, ktorú ZRR našim deťom v škole zakúpilo na základe požiadavky pani učiteliek.

Robot Photon poskytuje skvelý vstup do sveta robotiky a automatizácie. Učí deti nielen logicky myslieť, ale povzbudzuje ich riešiť problémy rôznymi kreatívnymi spôsobmi. Učitelia majú k dispozícii aplikáciu a výukové scenáre, vďaka ktorým môžu robota využívať na rôznych hodinách.

Deti môžu spoznávať svet programovania vďaka softvéru Photon Badge s obrázkami, staršie deti môžu využívať blokové programovanie Photon Blocks, Scratch alebo MakeCode. S niektorými z týchto programov sa už naše deti v škole stretli, iné ich ešte len čakakjú.

Každé dieťa sa skôr či neskôr bude musieť naučiť používať nové technológie. Veríme, že aj vďaka tomuto robotovi to bude pre ne jednoduchšie.

Viac sa o robotovi môžete dozvedieť na stránke http://photon.unikor.sk/