Staviame v 3D

Staviame v 3D

Aby si deti na vyučovaní rozvíjali priestorové a logické myslenie, zabezpečili sme im sady na stavby z kociek. Nie je to len obyčajná detská hra. Je to nadstavba, pri ktorej sa deti učia vidieť v priestore, počítať, predstavovať si, ale trénujú aj jemnú motoriku a schopnosť vyjadrovať sa. Vďaka prepracovanej metodike sa vedia samé skontrolovať a chybu napraviť.

Popritom všetkom ani nevedia, že sa učia. A to je dobre 🙂

Financované zo ZRR.