Deň detí v škole

Deň detí v škole

Na MDD, 1.júna, sa školou niesla hudba a všade bolo veľa športujúcich detí! Pani učiteľky pripravili Deň detí ako sa patrí so súťažmi, minikurzom prvej pomoci aj so zmrzlinou.

Sme radi, že ZRR mohlo finančne zabezpečiť zmrzlinku pre kadžého aj výhry pre tých najlepších.