Školské tabule

Školské tabule

Viete, čo je v škole nové? Päť veľkých klasických školských tabúľ, na ktoré sa dá písať fixami aj kriedou, a zároveň sa dajú využiť ako podklad na premietanie z dataprojektorov.

Tešíme sa, že obnova tried a výmena tabúľ znova pokročila.

Staré tabule demontovali šikovní oteckovia, za čo im patrí úprimná vďaka!

Tabule sme financovali zo zdrojov ZRR a z 2%.