Na nákupe

Na nákupe

Vďaka 2% sme kúpili ďalšie pomôcky na vylepšenie vyučovania pre naše deti.

Keď sa deti hrajú na nákup, nie je to len hra. Pripočitavajú, opdočítavajú, násobia, delia a v neposlednom rade sa učia ako gazdovať. Moderne sa tomu hovorí finančná gramotnosť 🙂 My tomu hovoríme „Chodiť do školy s radosťou“.

Financované z 2%. Ďakujeme!