S kalkulačkou

S kalkulačkou

Aby deti v škole bez problémov mohli riešiť aj takéto úlohy,

zabezpečili sme im toto:

Kalkulačky so základnými funkciami na solárne články. Pre každého v triede. Nech dobre slúžia.