Doskladania, priatelia!

Doskladania, priatelia!

Viete, čo všetko sa dá poskladať zo 450 štvročekov, obdĺžnikov a trojuholníkov, ktoré majú magnetické hrany?

Všeličo! Hrady aj zámky, domy aj stromy, stoly aj stoličky, ploty aj poličky.

Všetko toto – a ešte oveľa, oveľa viac – môžu stavať deti, ktoré chodia v škole do ŠKD. Nech sa im stavia jedna radosť!

Financované zo ZRR.