Pol, štvrť, trištvrte, celá…

Pol, štvrť, trištvrte, celá…

Niekedy dostanete pol koláča, inokedy dostanete koláč celý. Niekedy zjete tri kúsky pizze, ktorá je rozdelená na sedem, inokedy na osem častí. Čo je viac? Tri pätiny alebo štyri šestiny? A koľko je desaťpercentá zľava?

Pri týchto otázkach je dobré vedieť si to predstaviť. Preto je v škole nová magnetická názorná sada na výučbu zlomkov, desatinných čísel a percent. Veríme, že s týmito pomôckami deti zlomky pochopia ľahšie.

Financované zo ZRR.