Ekovýchova s Daphne

Ekovýchova s Daphne

Mať prírodu rád, vážiť si ju a chrániť ju sa naše deti učia aj na envirovýchove v spolupráci s Daphne – inštitútom aplikovanej ekoklógie. Na školskom dvore či v triede sa deti dozvedia o svete lúčnych kvetov a ich opeľovačov. Zisťujú, ako spolu súvisí život čmeliaka, sysľa a hospodárskych zvierat. Rozprávajú sa o mokradiach, vode okolo nás, o lesoch a ich obyvateľoch.

Veríme, že ten, kto svoje prostredie pozná a rozumie mu, bude ho vedieť chrániť a bude to robiť s láskou.

Aby bádateľské učenie bolo pre deti aj učiteľov ešte zaujímavejšie, dokúpili sme škole ďalšie pomôcky, ktoré im v tom pomôžu – identifikačné kruhy a kompasy.

Viac sa o projektoch Daphne môžete dozvedieť na ich stránke.