Päť notebookov

Päť notebookov

Nadácia Volkswagen Slovakia nám darovala päť notebookov, ktoré škola použije na ďalšie zlepšenie vyučovania pre naše deti.

Notebooky budú deti využívať na hodinách informatiky v jednej z dvoch učební. Vďaka ich dobrému stavu sa zrýchli a zlepší práca detí na vyučovaní. Deti ich budú využívať nielen na vytváranie prezentácií, wordových či excellovských dokukmentov, ale budú využité aj pri základoch programovania, pri práci s programom ako code.org, Scratch, s micro:bitmi či pri učení sa ilustrovať a vytvárať krátke animované príbehy.

Počítače a notebooky sa však používajú aj pri on-line testovaní, rôznych suťažiach a olympiádach.

Tešíme sa, že sa vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia naša škola vylepšila o ďalší krok.