Oprava žalúzií

Oprava žalúzií

Keď slnko svieti v plnej sile, je dôležité mať v triede fungujúce žalúzie, ktoré ho zastavia. Staré, plámané, potrhané, pokrčené to veru nespravia…

Sme radi, že sa podarila oprava žalúzií vo všetkých triedach a aj v niektorých odborných učebniach našej školy.

Učitelia a rodičia svojpomocne opravili to, čo bolo v ich silách. Dokonca na 3D tlačiarni vytlačili potrebné náhradné diely, ktoré sa už nevyrábajú.

To, čo sa opraviť nedalo, sme vymenili. ZRR na výmenu žalúzií prispelo v tomto školskom roku sumou 1 500 eur. Ďalšie financie na opravy a doplnenia sú naplánované na nasledujúci školský rok.