Mikuláš, čo mi dáš…

Mikuláš, čo mi dáš…

Dnes chodil po škole Mikuláš. Rozdával radosť a milé prekvapenia. Trochu sa poponáhľal, aby osobne stihol aj druhostupniarov, ktorí sa od pondelka budú učiť doma pri svojich počítačoch.

Pre každého žiaka mal aj malú drobnosť – mikulášske pero. Deti si možno myslia, že perá vyrobili škriatkovia v Mikulášovej dielni, no my vieme, že ich zafinancovalo ZRR. Sme radi, že potešili – spolu s ostatnými darčekmi, ktoré zabezpečila škola.