Kto to kuká spoza buka

Kto to kuká spoza buka

Zmeníme školský dvor ZŠ Nejedlého na obrovské vtáčie sídlisko. Na stromy, ktoré na ihrisku rastú, pripevníme vtáčie búdky, ktoré predtým deti vlastnoručne poskladajú. Vďaka moderným technológiám budú spolu s učiteľmi pozorovať, či majú búdky nových spevavých nájomníkov a ako sa im darí. Budú pozerať, kto to kuká spoza buka…

Podarí sa nám to vďaka Nadácii Orange, ktorá náš projekt podporí sumou 1 000 eur zo Zamestnaneckého grantového programu 2023.

Máj 2023 – na hodinách techniky deti stavali a montovali vtáčie búdky. Mimochodom, dialo sa to v učebni, ktorá vznikla tiež vďaka ZRR – z grantu Nadácie ČSOB v roku 2019.

Jún 2023 – vtáčie sídlisko začína byť realitou. Deti s pánmi učiteľmi upevnili nové vtáčie domčeky na stromy v areáli školy.