Granty pre ZRR

Granty pre ZRR

V decembri prišlo na účet ZRR Nejedlého 600 dolárov a o pár týždňov neskôr 685 eur. Nebol to vianočný zázrak, ale výsledok poctivej dobrovoľníckej práce zamestnancov – dobrovoľníkov – veľkých firiem na Slovensku a dokonca aj za jeho hranicami.

Dobrovoľník je ten, kto bez nároku na odmenu venuje niekomu inému svoj čas, energiu alebo prostriedky. Na Slovensku je čím ďalej tým viac firiem, ktoré dobrovoľníkov zo svojich radov podporujú nielen morálne, ale premieňajú ich dobrovoľnícke činnosti na financie, ktoré môžu zamestnanci venovať neziskovkám podľa svojho uváženia.

Sme radi a hrdí, že ZRR Nejedlého je jednou z tých organizácií, ktoré sú zaregistrované na portáloch príjemcov korporátnych dobrovoľníckych grantov Benevity a YourCause.

Príspevky prichádzajú na účet ZRR raz za kvartál. Registrácia do týchto medzinárodných platforiem nás stála pár dní a pár nocí života, ale oplatilo sa 🙂

Ak pracujete pre niektorú z firiem, kde sa podporuje dobrovoľníctvo, pozrite, či svoje oddobrovoľníčené hodiny (napríklad na školských brigádach) viete premeniť na zamestnanecké granty. Do systému sú zapojené napríklad tieto firmy: AT&TAccenture, Visa, Starbucks, IBMDELLUPS, …

Ďakujeme!