Dali sme im celý svet!

Dali sme im celý svet!

Našim deťom by sme dali všetko – všetúčko. Dali by sme im aj celý svet.

Ale potom sme si povedali, že je to nevýchovné, a tak sme im teda zaobstarali aspoň obrázky toho sveta. Pekné, podrobné, zložené do veľkosti A4, zviazané v školskom atlase.

V škole pribudli školské geografické atlasy sveta aj Slovenska. Nech sa z nich deťom dobre učí!

Financované zo ZRR.